proizvoda

  • DAF360 Series Residual Current Circuit Breakers

    Prekidači zaostale struje serije DAF360

    Elektronički osigurač za preostalu struju DAF360 dizajniran je i proizveden u skladu sa najnovijim standardima IEC61008-1 i u skladu je sa standardima EN50022 za modularne prekidače. Mogu se koristiti za opterećenje standardnih vodilica sa simetričnim strukturama „oblika šešira“.